Oavsätt vilket håll du kommer ifrån kan du sikta på centrum. Tillslut hamnar du på Torget. Här kan du parkera bilen. Nu går du söder ut, uppför torget mot statyn/fontänen som står framför det gamla Rådhuset. Härifrån bör du se kyrkan. Du kan nu också se vår butik som ligger på din vänstra sida när näsan pekar mot kyrkan.

På den norra änden av torget ser du vårt rosa fina Stadshotell. Går du mot det går du alltså åt fel håll.

..:: Varmt välkommen! ::..

© Ultimate Sound & Music AB • info@ultimate.se • Tel 0492 - 158 48 • Fax 0492 - 158 49